Controllerns roll i förändringsarbete

Oavsett om det gäller att implementera en strategi, ett nytt sätt att styra eller ett nytt systemstöd så är det ofta hur väl organisationen bemästrar förändring som avgör slutresultatet.

Claes Engvall har lett förändringsarbete på Ericsson, Postnord, Billerud, Studsvik och nu på NCC. I denna presentation summerar han och delar med sig av sina viktigaste erfarenheter från förändringsprocesser: i Sverige och internationellt, i företag som upplever med- och motgång och från large cap respektive small cap.