Så förhindrar du penningtvätt i sommar

Sommaren innebär fler tillfälliga anställningar och sommarvikarier, vilket också ökar risken för penningtvätt. Lär dig hur du kan skydda ditt företag och dina kunder genom att vara vaksam på misstänkta aktiviteter och arbeta proaktivt för att förebygga bedrägerier.

Sommaren är här och med den kommer en ökning av tillfälliga anställningar och sommarvikarier. Det är en tid på året då många företag anställer extra personal för att hantera semesterperioden. Tyvärr innebär detta också en ökad risk för penningtvätt och andra finansiella oegentligheter.

Varför ökar risken för penningtvätt under sommaren?

Under sommarmånaderna sker det en ökning av tillfälliga anställningar och sommarvikarier hos företagen. De kortsiktiga anställningarna kan vara svårare att kontrollera och övervaka på samma sätt som permanent personal, vilket skapar en möjlighet för oärliga individer att utnyttja systemet för penningtvätt och andra bedrägerier.

Tips för att motverka penningtvätt och bedrägerier

Här är några viktiga punkter att tänka på för att skydda ditt företag och dina kunder mot dessa risker.

Tecken på misstänkt aktivitet hos kundföretag

Ovanligt stora löneutbetalningar

Var uppmärksam på löneutbetalningar som verkar högre än vad som är rimligt för den anställdes roll eller erfarenhet.

Ovanliga betalningsmönster

Flera små betalningar till olika konton som senare sammanförs till ett enda konto kan vara ett tecken på penningtvätt.

Nyanställda utan bakgrundskontroll

Att anställa personal utan att genomföra grundliga bakgrundskontroller ökar risken för bedrägeri.

Förebyggande åtgärder för lönekonsulter

För att minska risken för penningtvätt hos dina kundföretag under sommarmånaderna, tipsar vi om att följa punkterna nedan.

Rådgör med dina kunder om bakgrundskontroller

Uppmuntra dina kunder att genomföra noggranna bakgrundskontroller på alla nyanställda, inklusive sommarvikarier.

Övervaka löneutbetalningar noggrant

Var uppmärksam på ovanliga betalningar och mönster i löneutbetalningarna hos dina kunder.

Implementera striktare kontroller

Föreslå extra kontroller och granskningar under sommarmånaderna för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Hantera vikarier och tillfälliga anställningar enligt standardrutin

Lägg in vikarier i system, använd samma digitala verktyg och process som en ”normal” anställning för att enklare fånga upp avvikande signaler.

Att vara proaktiv och vaksam kan hjälpa till att skydda både dig själv och dina kundföretag mot riskerna för penningtvätt under sommaren. Genom att vidta dessa förebyggande åtgärder kan vi tillsammans säkerställa en tryggare och mer säker arbetsmiljö för alla.