Johanna hjälper företag bli hållbara på riktigt

Johanna är revisorn som inte låter sig luras av uppblåsta siffror och tomma hållbarhetslöften – hon granskar varje detalj för att säkerställa äkta förändring, och ger värdefulla råd som hjälper näringsliv och samhället framåt.

Johannas väg till revisionsbranschen drevs av hennes analytiska läggning och ett starkt rättspatos. Hon arbetar med olika företag för att säkerställa att de inte bara uppfyller ekonomiska standarder utan även främjar sina hållbarhetsmål.

Auktoriserad Revisor

Johanna Samuelsson

Se bortom siffrorna. Förstå historien de berättar om ett företags påverkan på vår omvärld. Som revisorer har vi möjlighet att påverka betydande positiva förändringar.

Johannas roll sträcker sig bortom traditionell revision. Hon ser sig själv som en katalysator för förändring, och använder sina revisionsrapporter som verktyg för att förespråka bättre affärspraktiker. Hennes starka engagemang är rotat i en djupt liggande tro på rättvisa och nödvändigheten för företag att bidra positivt till världen.

Lär dig mer om yrket som revisor