2021-09-02
Kunskap

Digitala inlämningar och signaturer – vad gäller?

Digital inlämning och digitala signaturer av årsredovisningar är högaktuellt och FAR startar hösten med två webbinarier som reder ut begreppen.

140 139 digitalt inlämnade årsredovisningar 2021

Antalet digitalt inlämnade årsredovisningar 2021 ökar stadigt i antal.

Ankomstår Antal årsredovisningar Antal digitalt inlämnade årsredovisningar Andel digitalt inlämnade årsredovisningar
2021 jan-aug 500 531 140 139 28,0 %
2020 helår 592 325 101 951 17,2 %
2019 helår 566 369 39 491 7,0 %

Källa Bolagsverket

Hallå där, Eva Wallgren, enhetschef på Bolagsverket!

Upplever ni på Bolagsverket att säkerheten har ökat, till exempel att det är färre förfalskningar, i samband med er digitala tjänst? Upptäcktes det fel även tidigare, när inlämning var via papper? 

Vi kan inte avgöra om innehållet i en årsredovisning är förfalskat. Vi kontrollerar bland annat att årsredovisningen innehåller rätt delar, att samtliga styrelseledamöter och VD:n har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg. Vi gör samma kontroller oavsett om handlingen kom in på papper eller digitalt.

Är det möjligt att en årsredovisning kan godkännas utan revisionsberättelse om det finns vald revisor?

Vid digital inlämning finns det maskinella kontroller som avgör om det finns krav på revisionsberättelse för aktuell årsredovisning. Årsredovisningen kan därför aldrig felaktigt registreras automatiskt utan revisionsberättelse. I dessa fall går årsredovisningen vidare till manuell handläggning och där finns en teoretisk möjlighet att handläggaren gör en felbedömning. Det är dock en väldigt liten risk att något blir fel i handläggningen när årsredovisningen kommer in digitalt.

Var det möjligt även innan den digitala tjänsten lanserades?

Vid inlämning på papper gör vi samma kontroller som vid digital inlämning men då är kontrollerna till större delen manuella. Även här finns en teoretisk möjlighet att handläggaren gör en felbedömning.

Hur ska jag agera som bolag eller revisor om årsredovisningen som skickats in har registrerats och godkänts utan revisionsberättelse och det finns vald revisor?

Företaget bör då skicka in nya kompletta handlingar tillsammans med en skrivelse där det framgår vad som hänt och att de nya handlingarna ska ersätta de tidigare registrerade. Skrivelsen ska vara undertecknad av en ledamot eller VD. Läs gärna mer på Bolagsverkets webbplats.

Kan jag som vald revisor säkerställa att inte bolaget skickar in en egenupprättad revisionsberättelse utan min vetskap?

Nej och det är ingen skillnad om företaget lämnar in digitalt eller på papper. Däremot finns spårbarheten till vem som har lämnat in handlingarna när företaget lämnar in digitalt.

Mer om digital inlämning av årsredovisningar

Mer om digitala signaturer

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se