2021-05-06
Inspiration

De nya förutsättningarna kommer att påverka styrningen och därmed controllerns arbete. Vilka insikter har pandemin gett oss?

Hallå där Magnus Karlsson, CFO på Sweco och föreläsare på FAR:s Controllerdag 27 maj!

Din föreläsning har titeln ” Post covid-19: Förändrade förutsättningar för ekonomi och styrning”. Vad kommer den att handla om?

Foto: Magnus Karlsson

Jag utgår från frågorna Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss? Min föreläsning handlar om långsiktiga förändringar som pandemin kan komma att få för en ekonomifunktion. Dels handlar det om ekonomifunktionens egen utveckling och effektivisering, dels i termer av en förändrad styrning för att säkra beredskap och affärshälsa.

Varför är det aktuellt just nu?

Under pandemin har vi på olika sätt och i olika grad fått hantera finansiell stress. Vi har levt med covid-19 i över ett år och det i sig har nästan blivit ett normaltillstånd. Nu närmar vi oss nästa punkt, ”det nya normala”, och hur det skiljer sig från hur det var innan pandemin blir högaktuellt.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från din presentation?

Framförallt vill jag väcka ett intresse hos deltagarna för de här frågorna. Vi har en möjlighet nu att förändra och förbättra styrning och uppföljning. Jag hoppas att kunna ge några nya perspektiv och tankar kring hur det som efterfrågas i styrning och uppföljning kan komma att förändras.

Hur är det viktigt för controllern?

De nya förutsättningarna kommer att påverka styrningen och därmed innehållet i, och fokus för, controllerns arbete. Vilka insikter har pandemin gett oss – vad var viktigt då och vad är viktigt nu? Hur utvecklar vi en bättre styrning? Jag är övertygad om att styrningen kommer att förändras på många sätt och det i högre takt än tidigare.

Ett exempel som påverkar controllern och där förändringstakten har ökat är digitalisering och automatisering. Vi har varit tvungna att hitta nya lösningar för att mötas, dela information etc. Det finns en ny öppenhet för utveckling och förändring eftersom vi har sett att andra metoder och arbetssätt än de vi varit vana vid fungerar och kanske till och med är bättre i vissa situationer.

Hur ser din egen erfarenhet i ämnet ut?

Jag har i över 20 år arbetat med ekonomi och finans i många företag, nationella och internationella, och inom flera branscher. Det har gett mig erfarenhet av hur organisationer och marknader fungerar i olika situationer. Det i sin tur har format min egen kunskap och mina egna tankar kring vad en framtida ekonomifunktion är och hur den kan fungera.