2021-05-05
Inspiration

Som controller har man en unik position och plattform för att kunna vara en relevant part i arbetet kring förändringar

Hallå där, Anders Düring, CFO på Serneke och föreläsare på FAR:s Controllerdag den 27 maj!

Foto: Serneke

Din föreläsning har titeln ”Styrning i ständig förändring” – vad kommer den att handla om?

Detta är en föreläsning om verksamhetsstyrning för de som vill vara med och driva förändringsprocesser. Jag tänker belysa hur man förbereder sig för plötslig förändring, och hur man kan förhålla sig till kontinuerlig förändring.

Varför är detta aktuellt just nu?

Min erfarenhet är att bolag är i ständig förändring, oavsett om man aktivt pratar om det, bara flyter med strömmen eller ställs inför ett paradigmskifte. Förändringar går fortare och fortare, vilket tvingar företagen att våga jobba med osäkerhet. Det går inte att vänta på att analysen är färdig ned på sista decimalen för då har tåget redan gått. Det är ständigt aktuellt, men accentueras när affärscykler och temporära monopol blir allt kortare.

Vad hoppas du att deltagarna får med sig från din presentation?

Jag kommer att utmana controllern och ge exempel på när controllerns roll kan vara helt avgörande för ett företags överlevnad. Jag hoppas också ge lite trygghet i att våga agera, baserat på den unika position controllern har

Hur är det viktigt för controllern?

Som controller har man en unik position och plattform för att kunna vara en relevant part i arbetet kring förändringar. Men det är nödvändigt att våga gå utanför sin comfort zone, att inte bara leverera det ledningen vill höra – utan också ge upplysningar som de borde ta till sig.

Hur ser din egen erfarenhet i ämnet ut?

Jag har arbetat med ämnet dels som konsult under flera år, dels i linjeuppdrag där jag blivit påmind om behovet av att kunna hantera en förändring. Hur verksamheten styrs kan bli helt avgörande för hur ett företag eller en organisation kommer ut på andra sidan av förändringen, oavsett om den drivits av inre krafter eller är påtvingad av yttre faktorer.