2021-07-06
Inspiration

"Det händer mycket i branschen. Det diskuteras till exempel en ny standard för revision av Less Complex Entities"

Hallå där, Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR? Vilken fråga i medlemsrådgivningen har överraskat dig mest i vår? Hur har medlemsrådgivningen hanterat information om coronastöd? Vad ser du fram emot i höst?

Björn Irle. Foto: Christian Gustavsson

Vad har du fått flest frågor om i medlemsrådgivningen under våren?

Det har varit många frågor om de olika stöden. Både hur de ska granskas, men också redovisas och granskas. Mot slutet av våren kom det fler frågor kring hur frågor om stöden ska hanteras i den vanliga revisionen. FAR har haft mycket dialog med Skatteverket och Tillväxtverket för att klargöra olika frågor och tolkningar. Vi har nått en bit men inte helt i mål. Det är lite frustrerande att inte kunna ge tydliga svar.

Vilken fråga i medlemsrådgivningen har överraskat dig mest under våren?

Det var en fråga om omställningsstöd och den löd ”Hur ska 17§ tolkas?” En enkel fråga tänkte jag först, sen insåg jag att det finns flera olika versioner av just den paragrafen som gällt vid olika tidpunkter. Jag hade en bra diskussion med medlemmen och jag hoppas de kunde komma i mål med just den frågan. Det är det som är spännande med frågorna, bakom en enkel fråga kan det finnas så mycket mer.

Vilken är den största utmaningen för branschen i höst, tror du? På vilket sätt kan FAR hjälpa till?

Det händer mycket i branschen, det diskuteras till exempel en ny standard för revision av Less Complex Entities. Hållbarhetsfrågor blir mer viktiga och relevanta, samtidigt som det är utmanande att få ihop hållbarhet med den finansiella redovisningen och revisionen.

FAR:s lokala dagar

  • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset

Revisionskurser

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
  • Effektiv revision med kvalitet Fördjupa dig i hanteringen av risk och väsentlighet och hur revisorn därigenom kan skapa en effektiv revision med hög kvalitet. Kursen innehåller teori som kopplas till praktiska exempel på de vanligaste områdena där revisorn kan påverka effektivitet och kvalitet.  Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet  Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag  Lär dig mer om vad som är tillräckliga revisionsbevis   Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet 
  • Praktisk revision Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder. Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet  
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2021. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall  
  • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag