2021-07-06
Inspiration

"Under våren har efterfrågan på våra tjänster ökat. Det visar att FAR gör tydlig nytta för näringsliv och samhälle"

Hallå där, Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR!
Hur påverkar pandemin FAR som organisation? Hållbarhet, kommunal redovisningsrevision, LCE - vilka frågor är aktuella i höst?

Vad tar du med dig från den här turbulenta våren?

Alla stödpaket med anledning av pandemin har dominerat våren. Framför allt tar jag med mig den kämpaglöd som funnit hos FAR:s medarbetare och våra medlemmar. Jag upplever verkligen att alla har velat hjälpa till och på många sätt har det stärkt gemenskapen i hela organisationen. Under våren har efterfrågan på våra tjänster ökat och det visar att FAR gör tydlig nytta för näringsliv och samhälle.

Vad ser du fram emot i höst?

Jag längtar verkligen efter att vi ska kunna träffas igen! Möten med medlemmar och kollegor på kontoret, rundabordssamtal och evenemang – det kommer att bli viktigt i höst.

Dessutom ser jag fram emot att FAR driver samtalet kring hållbarhetsfrågor, kommunal redovisningsrevision och en utveckling av förenklad revisionsstandard för mindre komplexa verksamheter. Spännande frågor som kommer att vara högaktuella i höst!

Vilka är de största utmaningarna för branschen i höst, tror du? Hur kan FAR hjälpa till?

Hållbarhet är en stor utmaning för branschen men också för samhället i stort. Lite mer på ”hemmaplan” kommer mycket att handla om rapporteringsstandard och revision. FAR ska stötta genom att vara relevant för samtliga yrkesroller och erbjuda aktuell och viktig utbildning.

Aktuella utbildningar

 • Grunden till Hållbarhetsredovisning Denna onlinekurs kommer att ge dig en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor i ett företagsperspektiv. Få grunder i hur hållbarhet blir en naturlig del av ditt arbete.
 • Nyhet
  Hållbarhet i praktiken för redovisningskonsulter Vi guidar dig hur du som redovisningskonsult praktiskt kan arbeta med hållbarhetsfrågor/hållbarhetsredovisning i dina kunduppdrag. Du får en genomgång av hur processen kan se ut och vad som bör ske i de olika stegen. Praktisk vägledning till hållbarhetsarbete Anpassad för dig som är redovisningskonsult Tydlig process  
 • Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisa – hur redovisar vi en lagstadgad hållbarhetsrapport som även ger värde i organisationen?  
Visa alla utbildningar

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset
 • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar