2020-05-25
Inspiration

”Våra rekommendationer har satt praxis”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Redovisningsspecialisten Pernilla Lundqvist, EY, blev medlem i FAR i starten av yrkeskarriären 2002–2003. Kort därefter började hon hålla i utbildningar och kurser samt bistå FAR:s policygrupp i redovisning, som nu heter Strategigrupp Redovisning. Sedan 2015 är hon ordförande i Strategigrupp Redovisning. Pernilla Lundqvist har också varit engagerad i FAR:s branschdagar.

Pernilla Lundqvist

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

Genom nätverkandet har jag fått en väldigt bra insyn i vad som händer i branschen, samt möjligheten att påverka utvecklingen inom redovisningen. Det är också kunskapsutvecklande, både inom den egna byrån och i relation till de andra branschkollegor.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

Till att överföra kunskap samt sätta och påverka normering. Jag brinner för redovisning och lägger mycket tid på frågorna. Strategigruppen skriver numera en krönika i vartannat nummer av Balans. FAR är ett starkt varumärke och att vara med och bidra ger kredd internt, att kollegor vet att frågorna har tröskats via Strategigruppen. Jag undervisar även på Göteborgs högskola, där jag Redovisningsspecialisten Pernilla Lundqvist, EY, blev medlem i FAR i starten av yrkeskarriären 2002–2003. Kort därefter började hon hålla i utbildningar och kurser samt bistå FAR:s policygrupp i redovisning, som nu heter Strategigrupp Redovisning. Sedan 2015 är hon ordförande i Strategigrupp Redovisning. Pernilla Lundqvist har också varit engagerad i FAR:s branschdagar.marknadsför både yrket och FAR som branschorganisation.

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till inom ramen för ditt FAR-engagemang?

Många av våra rekommendationer och uttalanden har skapat diskussion och satt praxis. Även om jag har varit på stora byråer så efterfrågas ett FAR-uttalande. Artiklarna i Balans är viktiga för att synas och nå ut som en enhet. Skulle inte FAR-aktiva finnas, skulle det inte finnas resurser och möjlighet att driva de här frågorna.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Sofia Hadjipetri Glantz

Digital redaktör

08-402 75 19 sofia.hadjipetri.glantz@far.se

FAR:s expertnätverk

Läs mer om expertnätverket