2020-05-25
Inspiration

”Får jobba med hjärtefrågor ur revisors- och kundperspektivet”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Sussanne Sundvall började jobba på PwC 1991, blev auktoriserad revisor 1996 och var med och grundade FAR:s specialistgrupp för finansiella bolag för ungefär 15 år sedan. I drygt tio år har hon varit ordförande för gruppen, som nu heter Operativ grupp Finansiella företag – Revision.

Sussanne Sundvall

Sussanne Sundvall. Foto: PwC

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

− Jag tycker att det är jättekul! Det ligger inom det område jag jobbar med, vilket är finansiella bolag. För mig är detta hjärtefrågor, både ur revisors- och kundperspektivet. Vi är nog en av FAR-grupperna som får flest antal remisser, vilket gör att jag håller mig väldigt uppdaterad. Framförallt är det otroligt kollegialt och trevligt, viket är ett av de tyngst vägande skälen att engagera sig i specialistgruppen.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

− Med erfarenhet och kunskapsutbyte. Om vi kommer på något klokt i gruppen kan vi alla ta det vidare till våra respektive byråer, så blir de också uppdaterade. Vi har snabba kanaler och kan på kort tid få ihop svar och tyckanden.

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till inom ramen för ditt FAR-engagemang?

− Det är vi inom FAR:s specialistgrupp för finansiella bolag som har infört den enda licensieringskategori för revisorer som finns inom FAR. Nu har den varit på plats i tio-elva år. Vi har också gjort en egen revisionsstandard för finansiella bolag som vi ständigt omprövar. Och vi har fått till stånd etablerade avstämningsmöten med Finansinspektionen; vi träffar dem en gång per halvår och tar upp aktuella revisions- och regulatoriska frågor.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sofia Hadjipetri Glantz

Digital redaktör

08-402 75 19 sofia.hadjipetri.glantz@far.se

FAR:s expertnätverk

Läs mer om expertnätverket