2020-05-25
Inspiration

”Bidrar till en form av konsensus”

Vill du utveckla din yrkesidentitet, umgås med kollegor över byrågränserna och göra nytta för både näringsliv och branschen? Ta chansen att bli FAR-aktiv.

Isabelle Hammarström, rådgivare PwC, har varit med i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet sedan 2014 och har även hållit i flera utbildningar i hållbarhetsrapportering i FAR:s regi.

Isabelle Hammaström

Isabelle Hammarström. Foto: PwC

Vad ger det dig att vara FAR-aktiv?

− Förmånen att få diskutera aktuella frågor med kollegor i branschen leder till att det bildas en branschpraxis i både granskning och rapportering. Det är mycket värt, inte minst inom hållbarhet som är i ständig förändring.

Vad bidrar du med som FAR-aktiv?

− Genom Specialistgruppen Hållbarhet skapar vi bland annat verktyg och konsensus kring regleringar och standarder inom hållbarhetsrapportering samt granskning av hållbarhetsinformation. Jag bidrar även genom olika hållbarhetsutbildningar till medlemmar och organisationer.

Kan du nämna något speciellt du har medverkat till inom ramen för ditt FAR-engagemang?

− Några exempel på det vi tagit fram i specialistgruppen under de senaste åren inkluderar två FAQ på kravet på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL, uppdatering av svenska vägledningen RevR 6 om hållbarhetsgranskning, korat vinnare av priset Bästa rapportering av hållbarhet och haft relaterat seminarium där vi även visat bra exempel på hållbarhetsrapportering. Vi har även svarat på flertalet remisser från EU avseende uppdaterade regelverk och riktlinjer.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Sofia Hadjipetri Glantz

Digital redaktör

08-402 75 19 sofia.hadjipetri.glantz@far.se

FAR:s expertnätverk

Läs mer om expertnätverket