2019-01-25
Inspiration

Utbildningen gav Frida ökat självförtroende som controller

Frida Hyllengren är controller på FAR och har certifierat sig. Läs om hur hon blev tryggare i sin arbetsroll.

Hej Frida och grattis till din examen som certifierad controller! Berätta, varför valde du att gå utbildningen certifierad controller?
– Tack! Jag kände att jag ville ta min roll ett steg vidare. Att vara controller innebär inte bara att hantera siffror utan också att möta människor och förklara siffrorna för dem. Jag ville få verktyg att nå ut och även lära mig mera om styrning och affärsutveckling. Dessutom hade jag hört så himla mycket gott om denna utbildning.

Vad lärde du dig?
– Under utbildningen lärde vi oss allt möjligt, som t.ex. strategier och omvärldsanalys men också retorik och beteendevetenskap, vilket jag tror kommer bli allt viktigare i rollen som controller.

Vad var det bästa med utbildningen?
– Det var nätverket och alla kursdeltagare man träffade. Utöver teoretiska föreläsningar jobbade vi mycket i grupp med praktiska case som vi presenterade för varandra. Det var väldigt lärorikt att få testa kunskapen i praktiken och att höra alla andras tankar.

Hur gick det att kombinera studier med jobb?
– Det gick bra. Utbildningen pågår under ett år, men är uppdelad i fem block med totalt fjorton dagar där man gör projektarbeten mellan blocken, så man hinner väl med båda jobb och studier. Jag jobbade heltid under hela min utbildning. Givetvis innebar det lite kvälls- och helgjobb ibland, men det klarar man bra.

Vilken kompetens tror du kommer vara viktig för controllers i framtiden?
– Jag tror att man måste kunna ta siffrorna ett steg längre och nyttja dem i ett affärsperspektiv. Att kunna kommunicera sina siffror till andra människor kommer vara viktigt.

Till sist – Tips på hur man ska motivera sin chef att få gå utbildningen?
– Går man utbildningen blir man en skarpare analytiker och tar sin roll ett steg vidare. Det är en investering och kommer att betala sig tillbaka i form av utveckling av affären och mer lönsamhet. Dessutom stärker och motiverar den deltagaren. Jag upplever verkligen att jag efter kursen fått ett ökat självförtroende i min arbetsroll.

Vill du bli en controller som leder utveckling?

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Läs mer om certifiering

Relaterade utbildningar

  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
  • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
  • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  

Relaterade artiklar