2019-08-28
Inspiration

5 tips till framtidens controller

Controllern är en yrkesroll i förändring. Idag förväntas controllern ta en allt mer styrande roll i organisationen. Hur gör man för att bli en controller att räkna med i framtiden? FAR:s controllerexpert Ingemar Claesson berättar.

 1. Delta i verksamhetsutveckling och affärsstrategi med utgångspunkt i ditt ekonomiska kunnande 
  Som controller har du en unik möjlighet att vara med och påverka organisationen och dess affärer. Se till att delta aktivt med ditt ekonomikunnande då det pratas affärer och affärsstrategi. Till exempel om kostnaden för en produkt ska sänkas så kan du, med avstamp i ditt stora ekonomiska kunnande, föreslå hur man kan göra det, vilka processer som ska ändras, arbetsmetoder som bör ses över och vilka kompetenser som behövs internt för en förändring.
 2. Kommunicera med strategerna på ”strategernas språk”
  Controllers brukar i regel inte vara kända för att vara duktiga kommunikatörer. Det är självklart, vi har ett eget språk bestående av ekonomitermer och begrepp. Alla förstår inte dem. Att hitta bryggor för att kommunnicera mellan rollerna internt är viktigt för en controller. Då blir du respekterad och kan mer påtagligt påverka verksamhetens utveckling.
 3. Var proaktiv och självsäker
  Tro på dig själv och din kunskap och våga ta för dig. Var proaktiv, våga ta plats och säg ”låt mig beskriva detta”. Desto mer kunskap och erfarenhet du har, desto mer vågar du.
 4. Undersök och var med ute i processer
  Prata med dina kollegor, ta reda på hur alla jobbar och kom med förslag på hur ni eventuellt kunde ändra på sättet ni genomför saker i nuläget.
 5. Gå en bra controllerutbildning
  Som controller är det viktigt att du behärskar information och teori inom ekonomi och styrområdet, men minst lika viktigt är också att du har verktyg för att påverka den organisation du jobbar med

Ingemar Claesson är konsult Claesson & Partners AB, Ekon.dr och lärare inom controlling på FAR. Han har många års erfarenhet av att kompetensutveckla controllers i en yrkesroll i skiftning. 

Vill du bli framtidens controller?

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Läs om certifiering här

Relaterade artiklar