2019-04-10
Inspiration

Så blir controllern en viktig del i hållbarhetsarbetet

Ylva Öhrnell jobbar som ansvarig för bland annat hållbarhets- och processutveckling på DHL Freight. Hon föreläser också på FAR:s controllerutbildning om controllern och hållbarhet. Då delar hon med sig av sina erfarenheter av hållbarhet och hållbarhetsredovisning, samt hur DHL gjorde för att få kontroll över data och siffror kring sina utsläpp.

Vi träffade Ylva en solig vårdag på DHL-kontoret för att prata hållbarhet och controlling. Varför är det viktigt att controllern och ekonomerna i företaget är delaktiga i hållbarhetsarbetet?

– Tidigare betraktades hållbarhet som separat från resten av verksamheten. Lite fördomsfullt kan man säga att det i samhället fanns en uppfattning om att det handlade om att rädda träd och fiskar. I dag vet man att hållbarhet kan vara affärskritiskt och det handlar om både intäkter och kostnader, säger Ylva.

För att ett hållbarhetsarbete ska bli framgångsrikt måste du kunna visa på fördelarna, sätta mål och kunna följa upp utvecklingen.

Enligt Ylva kan ett bra hållbarhetsarbete generera många nya kunder, ifall det drivs på rätt sätt. 

– Det kan också handla om att företaget blir akterseglat om man inte ställer om i tid och därför tappar kunder. Hållbarhet är ett väldigt brett ämne och berör väldigt många områden utöver miljö. Ska vi komma ännu längre är det viktigt att även ha ekonomerna med sig.

Framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver mätbara mål 
För att uppnå hållbarhet krävs hänsyn till både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter – och allt måste hänga ihop. Det menar Ylva, som under sin föreläsning brukar ta upp betydelsen av att mäta och rapportera hållbarhetsdata.

– För att ett hållbarhetsarbete ska bli framgångsrikt måste du kunna visa på fördelarna, sätta mål och kunna följa upp utvecklingen. På så sätt kan du påvisa att du gjort förbättringar – det måste gå att mäta. FN:s hållbarhetsmål som inbegriper en mängd olika områden är inte lätta att sätta jämförande siffror på. Det samma gäller t.ex. klimatfrågan. Där är alla inte överens om hur den ska mätas. Och om ett företag nu ska mäta något så bör de gröna siffrorna hanteras som annan redovisningsdata i företag och det är bland annat här controllern kommer in.

Erfarenheter varierar
De kursdeltagare som Ylva träffar under utbildningen har ofta en varierande erfarenhet av att jobba med hållbarhet.

– Det beror delvis på vilken verksamhet man befinner sig i och vilken storlek det är på företaget eller organisationen. På mindre arbetsplatser med färre anställda har man ofta en större insyn i hela verksamheten.

Jag förespråkar verkligen att du som controller knackar på hos hållbarhetschefen, visar ditt intresse och frågar om du kan hjälpa till.

Ylva tror starkt på att controllern ska vara delaktig i hållbarhetsarbetet både då det gäller utveckling, att vara behjälplig med bra business case samt när cost benefit-analyser ska göras. Hon uppmuntrar därför controllers att proaktivt närma sig den egna verksamhetens hållbarhetsarbete.

– Jag förespråkar verkligen att du som controller knackar på hos hållbarhetschefen, visar ditt intresse och frågar om du kan hjälpa till. Fråga även dina chefer hur ni jobbar med hållbarhet och ifall det är något ni behöver integrera i ert sätt att jobba.

Och en involverad controller och ekonomiavdelning är en vinning för hela företaget, menar Ylva.

– Delvis är det mycket roligare för controllers att förstå verksamheten. En annan fördel är att det effektiviserar hållbarhetsarbetet om KPI:er fastställs och uppföljningarna görs i den ordinarie bolagsuppföljningen. Ofta finns det ju även pengar att hämta här. Vilket verkligen borde ligga i allas intresse.

Bli en hållbar controller – 3 tips

  • Kontakta hållbarhetschefen och fråga vad du kan hjälpa till med.
  • Fråga dina chefer hur ni jobbar med hållbarhet och ifall det är något ni kan integrera i ert arbete.
  • Sätt upp tydliga mål för hållbarhetsarbetet och följ upp.

Läs mer om FAR:s utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Relaterade artiklar