2019-12-10
Inspiration

Nyheter inför bokslutet 2019

Året går mot sitt slut, vilket innebär att det är bokslutsdags. Har du koll på årets nyheter och viktiga frågor?

Inför bokslutet finns det mycket att hålla koll på - därför har vi samlat en del matnyttiga tips som kan hjälpa till på traven. 

Carina Edlund
, redovisningsspecialist på KPMG har tillsammans med några andra experter gjort en sammanställning för FAR:s tidning Balans på allt du behöver ha koll på inför bokslutet 2019.

Ladda ner Nyheter inför bokslutet (pdf). 

För många är bland annat IFRS 16 Leasingavtal en nyhet som påverkar flera områden.

– För de koncerner som tillämpar IFRS är 2019 det första räkenskapsår då den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal måste tillämpas. En standard som föranlett mycket arbete i det stora flertalet koncerner och som fått effekter på resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen, noter och i många fall även nyckeltal, säger Carina i en artikel i Balans.

Övriga nyheter inför årsslutet

Johanna Wiklund, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, som föreläser på FAR i ett webbinarium om skattenyheter inför årsslutet tipsar alla om att se över regelverken för att hålla koll på ifall man berörs av kommande skattenyheter. 

– Vi kommer enligt förslag bland annat få slopad värnskatt och sänkt aktiekapital som påverkar alla privata aktiebolag och träder i kraft vid årsskiftet. 

Sofia Wallebom
, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR ger en uppdatering om nyheter på redovisningssidan på samma webbinarium. Enligt henne är nyheterna inom redovisning få i år – men det finns några aspekter att ha i åtanke.

– Bokföringsnämnden släpper ett nytt allmänt råd om fusioner 2020. Det innebär att de två tidigare allmänna råden om fusioner nu kan samlas i ett råd. En annan nyhet är en uppdatering av K2 normering utifrån en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen. Den väntar vi på med spänning.

Anna Widd

Kommersiell redaktör

08-506 112 05 anna.widd@far.se

Utbildningstips inför årsslut

  • Inför årsslutet Du får en genomgång av aktuella frågor inför årsslutet med fokus på skatteområdet. Webbinariet fokuserar på frågeställningar för mindre respektive större svenska icke-noterade företag.  Budgetproppen  Redovisningsnyheter  Aktuella skattefrågor 
  • Momsnyheter Under denna webbinarietimme får du en ökad förståelse för vilka praktiska effekter aktuella momsändringar får för de svenska företagens momshantering.  Nyheter i budgetpropositionen  Aktuella rättsfall  Aktuella ställningstaganden   

Lyssna på Reko-podden

I FAR:s podcast Reko-podden berättar redovisningsspecialisten Marcus Johansson om nyheter som du behöver ha koll på inför bokslutet.

FAR Online

Mer om IFRS hittar du i FAR Online – vårt digitala verktyg som innehåller alla ekonomiska regelverk du som ekonom behöver. 

Relaterade artiklar