2019-01-28
Inspiration

Expertens 3 tips till dig som vill bli framtidens ekonom

Ska controllern och ekonomen vara mer proaktiva i styrningen av verksamheten? Enligt Kent Stenstrand, vd på Claesson och Partners AB och utbildare på FAR fortsätter kravet på att ekonomen och controllern förflyttar sig från att bara leverera siffror, till strategisk analys och sparringpartner. Läs hans tre tips för dig som vill utvecklas i din roll som controller och ekonom för att möta framtidens behov.

1. Frigör mer tid
I dag finns det smartare processer och förenklade regelverk, men framför allt ligger mer fokus på spännande automatiseringsfrågor. Enkla lösningar som t.ex. e-fakturor, har bidragit till att vi inte behöver ha med papper att göra.

Kent Stenstrand

Kent Stenstrand, Claesson och Partners. Foto: Jenny Blad.


Men nu kommer en ny våg av automatisering genom t.ex. robotisering, vilket låter mer avancerat än vad det egentligen är – i grunden handlar det om att bli mer effektiv. I produktion är det standard att varje år effektivisera två till tre procent, något som även borde införas för administrativa funktioner.

2. Ha en modern syn
På FAR:s controllerutbildningar pratar vi ofta om hur man går från att få ihop siffror till att också vara med i beslutsprocessen. Många gånger slutar ekonomens och controllerns arbete när bokslutet är klart. Vi ser att de istället behöver vara proaktiv i styrningen av verksamheten – det som egentligen driver bolaget framåt. Många företag behöver utbildning och utveckling inom detta område, något som FAR kan bidra till.

3. Låt controllern och ekonomen bli en strateg
Är controllern med i strategiarbetet kan bolaget lägga mer energi på de kunder och tjänster som är vinstdrivande. Många bolag vill starta den här förändringsresan men det kan också uppstå spänningar internt. När controllern tar viktiga beslut handlar det om att driva på frågor och då utmanar man självklart befintliga strukturer. Därför läggs stor vikt vid controllerns roll som kommunikatör i organisationen – det gäller att vara smart i sin retorik.

Text: Veckans Affärer

Läs mer om FAR:s utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

Relaterade artiklar