2018-11-12
Inspiration

FAR:s basmedlemskap skapar samhörighet och effektivitet

I våras lanserade FAR det nya medlemskapet ”Basmedlemskap” som ett komplement till ordinarie medlemskap. Vi träffade FAR:s medlemsansvariga Catarina Weckman för att höra allt om det nya medlemskapet och hur det tagits emot.

Hej Catarina, berätta varför valde FAR att ta fram ett basmedlemskap?
– Det beror delvis på att vi har lyssnat på våra medlemmar som efterfrågat det. Man vill kunna lyfta alla sina anställda på en byrå. Dessutom blir arbetet mer effektivt då alla på byrån har tillgång till samma verktyg och mallar. Vi vill helt enkelt göra det möjligt för fler som arbetar på byråerna i branschen att kunna vara medlemmar i sin branschorganisation.

Vem är det som kan bli basmedlem?
– Basmedlem kan man bli då man är anställd på en revisions-eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. För att du ska kunna bli basmedlem måste det också finnas minst en ordinarie FAR-medlem på din arbetsplats.

Vad skiljer ett basmedlemskap och ett ordinarie medlemskap?
– Basmedlemskapet riktar sig alltså till dig som är anställd på en byrå i branschen, men inte är auktoriserad. Ordinarie medlemskapet är i sin tur till för auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade lönekonsulter, auktoriserad skatterådgivare eller specialister. I båda medlemskapen ingår t.ex. rabatter på FAR:s produkter, nyhetsbrev från branschen och FAR:s verktyg.

Nu har det gått en tid sedan basmedlemskapet lanserades. Berätta, hur har det mottagits?
–Det har varit ett väldigt positivt mottagande. Faktiskt mer positivt än jag hade förväntat mig. Då jag pratar med medlemmar är det många som berättar att de känt att det saknats ett basmedlemskap och att man är glad att det nu finns. Det är också en fin möjlighet för arbetsgivare att lyfta all sin personal och låta alla ta del av medlemsförmåner. Jag upplever att det funnits en längtan efter samhörighet och det har varit jättefint att få ta del av solidariteten som finns gentemot kollegorna på byråerna.

För framtiden, vad hoppas du basmedlemskapet kan bidra med?
– Jag hoppas att man i och med det kan skapa mer samhörighet på byrån. Att alla anställda kan lyftas och allt fler får möjligheten att känna sig delaktiga, ta del av mallar och hålla sig a jour med vad som händer i branschen. Jag hoppas att alla nya basmedlemmar tycker att medlemskapet hjälper dem i deras arbetsroll. Det gäller egentligen för alla våra medlemmar.

Och till den som överväger att bli basmedlem säger du?
– Det är klart du ska bli medlem i FAR. Du och dina kollegor.

Basmedlemskap

  • Medlemskap

    Bas

    Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

    Läs mer