Löpande bokföring

En onlinekurs som ger dig en översiktlig genomgång av BFNAR 2013:2 Bokföring. Onlinekursen ingår i ditt FAR-medlemskap.

Lönekonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med löpande bokföring eller ska granska att företaget följer bokföringslagens krav.
Regelverket om bokföring gäller alla fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Regelverket är på ca 100 sidor och den här kursen är framtagen för att du snabbare ska kunna tillämpa regelverket på rätt sätt.

Lärare: Maria Albanese, redovisningsspecialist

Kursinnehåll

  • Inledande bestämmelser
  • Att bokföra löpande
  • Verifikationer
  • Räkenskapsinformation och dess arkivering
  • Systemdokumentation och behandlingshistorik