IFRS – tillägg

Tilläggsmodul för paketen FAR Online Ekonomi och FAR Online Revision.

Sedan 2005 har noterade bolag varit skyldiga att tillämpa IFRS så som de antagits av EU vid upprättande av koncernredovisning. De standarder som ska tillämpas är IFRS och IAS. Standarderna kompletteras av tolkningar från IFRIC och dess föregångare SIC. Samtliga hittar du i FAR Online. 

FAR är stolta över att ensamma kunna erbjuda denna heltäckande svenska översättning av dessa standarder, både i tryckt och digitalt format. 

Med tillägget i FAR Online hittar du regler som är relevanta för redovisning i IFRS-företag (K4 enligt BFNs terminologi).