Fastighet – tillägg

Tilläggsmodul till FAR Online Ekonomi och Revision.

Innehåller alla delar av fastighetsprocessen, från bildande till överlåtelse. Därtill finns både skatte- och processreglerna. 

  • Bildande
  • Planering och byggande
  • Miljöhänsyn
  • Ägande och förvaltning
  • Bostad, hyra och arrende
  • Pant och förmånsrätt
  • Överlåtelse och förmedling
  • Skatt
  • Process