100 ord om granskning av hållbarhetsredovisning

Granskning av hållbarhetsredovisning är obligatoriskt för företag som omfattas av EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD, och enligt lag ska samma revisor granska hållbarhetsredovisning och årsredovisningen i övrigt.

Informationen i hållbarhetsrapporten är tätt sammankopplad med årsredovisningen i övrigt eftersom den påverkas av och påverkar företagets finansiella situation.

Om ett företag som inte omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering frivilligt upprättar en hållbarhetsredovisning och placerar den i årsredovisningens förvaltningsberättelse innebär det att den omfattas av revision.

Att låta hela eller delar av hållbarhetsredovisningen vara föremål för granskning ökar tillförlitligheten till informationen. Granskning kan ske på frivillig basis eller för att företagets intressenter kräver det.

Läs mer om hållbarhetsgranskning

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier