FAR förklarar med 100 ord

FAR:s uppdrag att paketera och förmedla kunskap är en av stöttepelarna i organisationens verksamhet. 100 ord ger dig en första inblick i komplexa frågor med stor betydelse för branschen. Under hela 2023 fylls sidan på med fler ämnesområden.