FAR:s historia i årtal

1923 FAR bildas den 26 maj
1926 FAR deltar för första gången i en världskongress
1939 FAR:s första assistentkurs
1949 Den första redovisningsrekommendationen
1960 FAR anställer sin första heltidssekreterare
1972 FAR:s första framtidsutredning
1973 FAR-dagarna arrangeras för första gången
1975 Tidningen Balans ser dagens ljus
1979 Första samlingsvolymen
1982 IREV bildas
1985 FAR:s första generalsekreterare Björn Markland anställs
1989 FAR, näringslivet och staten bildar Redovisningsrådet
1992 Kunskapsprov införs som villkor för medlemskap i FAR
1993 Samlingsvolymen ges ut på CD
1997 FAR inför kvalitetskontroll
1998 Redovisningsrådet ombildas
2002 Skatterådgivare välkomnas som medlemmar
2004 Dan Brännström utses till generalsekreterare
2006 FAR och SRS går samman och bildar FAR SRS
2008 Redovisningskonsulter välkomnas som medlemmar
2008 Reko, svensk standard för redovisningstjänster ges ut för första gången
2010 Namnbyte till FAR
2011 FAR Förlag och FAR Akademi fusioneras
2013 FAR Online lanseras
2017 Lönekonsulter välkomnas som medlemmar
2014 Priset Årets framtidsbyrå delas ut för första gången och tilldelas Deskjockeys
2018 Karin Apelman utses till generalsekreterare och vd
2018 God yrkessed för lönetjänster införlivas i Reko
2019 Titlarna Auktoriserad Skatterådgivare FAR, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och Auktoriserad Lönekonsult FAR skyddas hos PRV
2021 FAR:s första branschrapport
2023 FAR firar 100 år