Omvärldsspaning och insikter om svensk ekonomi på FAR-dagen

Det händer mycket i omvärlden som påverkar revisions- och rådgivningsbranschen. Digitalisering, AI och hållbarhet är några områden där utvecklingen går oerhört fort. FAR-dagen den 21 september bjöd på kunskap och nya insikter som kan hjälpa branschen att navigera i den alltmer komplexa omvärlden.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman talade om utmaningarna i svensk ekonomi, journalisten Henrik Mitelman gav sin bild av det ekonomiska läget och historikern Gunnar Wetterberg berättade hur företag kan överleva stora teknikskiften.

Omvärldsspaning med Henrik Mitelman

Det var högt tempo när journalisten och analytikern Henrik Mitelman bjöd på en omvärldsspaning. Under de senaste åren har kriserna avlöst varandra och svenskarna har blivit alltmer pessimistiska. Det har varit energikris, oljekris, Kinakris och inflationskris för att bara nämna några. Det har målats upp en dyster bild av framtiden för svensk ekonomi.

Mitelman konstaterade att negativa rubriker säljer och att allt kanske inte är så nattsvart som bilden i media ger sken av. Människor är anpassningsbara och har överlevt kriserna genom att helt enkelt förbruka mindre. Enligt Mitelman är det här dessutom världens mest förväntade recession. Någon finanskris är det inte fråga om. Mitelman ser positivt på framtiden och spår att vi börjar närma oss botten.

Alla pratar om recessionen men ingen har sett den, menar Henrik Mitelman.

Utmaningar i svensk ekonomi

Finansmarknadsminister Niklas Wykman var på plats för att prata om den ekonomiska politiken och utmaningar i svensk ekonomi. Enligt Wykman är inflationen och räntan problematikens kärna och den viktigaste uppgiften för politiken. Hushållens höga skuldsättning och exponering mot korta räntor gör oss känsliga för förändringar i räntemarknaden. Regeringens budgetproposition syftar till att bekämpa inflationen och stötta hushållen samt öka resurserna till brottsbekämpning och försvar.

Den organiserade brottsligheten beskrivs som systemhotande och omfattar bland annat skattefusk, korruption, penningtvätt, bedrägerier och spelfusk. Regeringens fokus är att motverka bedrägerier, försvåra för ekonomisk brottslighet samt motverka risker inom betalsystemen. Niklas Wykman konstaterade att revision och redovisning har en viktig roll att spela. Han uppmanade därför branschen att söka kontakt med regeringens företrädare i dessa frågor.

Den organiserade brottsligheten måste mötas med statens fulla kraft men även av er (branschens) fulla kraft, manar finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Historiespaning med Gunnar Wetterberg 

Dagen avslutades med en historiespaning med Gunnar Wetterberg, historiker och författare. Trots att teknikutvecklingen går i en rasande fart tar det lång tid för människor att ta till sig ny teknik. Wetterberg hävdar att det i regel har tagit 40 år innan nya tekniker nått ett fullt nyttjande i arbetslivet. Den stora förändringen dröjer ofta till nästa generation. Först när den gamla generation lämnat arbetslivet och den nya generation yrkesverksamma tagit över blir den nya tekniken implementerad fullt ut.

Enligt Wetterberg har svenska företag haft en makalös förmåga att anpassa sig och överleva stora teknikskiften. Wetterberg tror att den svenska konkurrenskraften beror på den platta hierarkin i Sverige. Den har öppnat upp för yngre förmågor och gjort att svenska företag anammat ny teknik fortare än mer hierarkiska bolag.

FAR:s grundare Oskar Sillén är ett föredöme och en av mina hjältar, säger Gunnar Wetterberg.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se