Alla pratar AI – FAR-dagen 21 september 2023

Med hjälp av experter i och utanför branschen djupdyker vi i digitalisering med fokus på artificiell intelligens. Är det ett hot eller en möjlighet? Hur ska vi förhålla oss till en utveckling som bara verkar gå fortare och fortare? Och – vad menas egentligen med AI?

  • Tidpunkt: 10.50
  • Plats: Mälarsalen

AI – en game changer för näringslivet,  Errol Koolmeister

Errol Koolmeister är rådgivare och expert på AI, med mer än 15 års erfarenhet inom området och har bland annat arbetat som Head of AI på H&M Group och som Lead data scientist på Vodafone Group. På FAR-dagen reder han ut olika föreställningar om AI och ger en bild av vad vi har att vänta oss i framtiden.

Panelsamtal: AI i vår bransch,  Zlatko Mehinagic, Johanna Hagström Jerkeryd och Per Willstedt

Errol Koolmeister följs av ett panelsamtal där experter från branschen diskuterar hur AI kommer att påverkar vardagen och hur digitaliseringsarbetet ser ut just nu. Samtalet leds av FAR-dagens moderator Lydia Capolicchio.

AI – en definition

Artificiell intelligens (AI) är en gren inom datavetenskap och teknik som syftar till att utveckla system och maskiner som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. AI strävar efter att efterlikna och automatisera kognitiva funktioner, såsom tänkande, beslutsfattande, problemlösning och inlärning, med hjälp av olika tekniker och metoder.

Viktiga begrepp inom  AI 

Maskininlärning (Machine Learning): Algoritmer och modeller används för att göra datorer kapabla att lära sig och förbättra sina prestanda genom erfarenhet. Maskininlärning handlar om att ge datorer förmågan att identifiera mönster och samband i data utan att vara explicit programmerade.

Stora språkmodeller (Large Language Models, LLM): Avancerade AI-modeller som är specifikt utformade för att förstå och generera mänskligt språk. De kan tolka text, generera text, svara på frågor och till och med simulera mänskligt språk på ett övertygande sätt.

Robotar: Fysiska enheter utformade för att interagera med sin omgivning och utföra specifika uppgifter. Inom AI kan robotar vara utrustade med sensorer, aktuatorer och beslutsfattande system för att utföra uppgifter som kräver både intelligens och fysisk förmåga.

Digitalisering: Övergången från analoga metoder och processer till digitala och datadrivna metoder. Inom AI innebär digitalisering att omvandla data och information till digital form för att kunna använda AI-tekniker för analys, inlärning och automatisering.

AI kan ses som en övergripande term som inkluderar olika tekniker, såsom maskininlärning, stora språkmodeller och robotik, för att skapa intelligenta system och applikationer. Dessa tekniker utnyttjar digitalisering och data för att simulera och automatisera mänskliga kognitiva förmågor och uppgifter.

Mer om de medverkande

Errol Koolmeister, rådgivare och teamledare
Errol Koolmeister är teknik- och AI-expert med över 15 års erfarenhet av digitalisering. Han kommer senast från H&M-gruppen där han ledde arbetet med att integrera AI i H&M:s kärnverksamheter och bolagets tekniska transformation.

Johanna Hagström Jerkeryd, Head of Audit Innovation och auktoriserad revisor, KPMG 
Johanna Hagström har sedan 2020 uppdraget att driva den digitala utvecklingen av revisionsverksamheten inom KPMG Sverige. Hon har över tio års erfarenhet av revision av främst noterade bolag.

Per Willstedt, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och partner, Aspia
Per Willstedt har över 20 års erfarenhet av revisions- och rådgivningsbranschen och är nu ansvarig för affärsutvecklingsenheten inom Aspias redovisningsverksamhet. Processarbete, digitalisering och automatisering står högt på agendan.

Zlatko Mehinagic, COO och auktoriserad revisor, Deloitte
Zlatko Mehinagic har lång erfarenhet av revision inom Deloittes branschgrupp Technology, Media och Telecom. Han leder Deloittes nordiska verksamhet inom innovation och analytics och har utvecklat effektiva lösningar för revisionen av koncerner med många rapporterande enheter.