"Vi måste fortsätta arbeta tillsammans för att stötta branschen och stärka näringslivet"

Maria Lantz är chefsjurist på FAR.

Vad har FAR för roll i framtiden?

FAR har en lång historia av att vara en sammanhållande kraft och en stark röst för hela branschen. Vi samlar kunskap och expertis för att tillsammans med medlemmarna verka för branschens bästa. FAR måste fortsätta att stärka befintliga relationer och knyta nya kontakter för att kunna påverka i ett tidigt stadium. Då kan FAR göra ännu mer nytta. Vi måste även hjälpa branschen att möta den snabba utvecklingen inom hållbarhet och digitalisering.

En viktig uppgift för FAR är att tolka nya regler och hjälpa medlemmarna att göra rätt. Vi måste fortsätta arbeta tillsammans för att stötta branschen och stärka näringslivet.