"Vi får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter"

Maria Carlstedt är auktoriserad revisor på Carlstedt & Lindh.

Varför är du medlem i FAR?

Under nätverksträffarna diskuterar vi olika frågor som är viktiga för oss byråledare, säger Maria Carlstedt.

Jag arbetar som auktoriserad revisor på en mindre byrå och har tidigare haft svårt att känna att FAR är ett nätverk för oss mindre byråer. Men för drygt ett år sedan gick jag med i FAR:s nätverk för byråledare som vänder sig till påskrivande revisorer med lång erfarenhet av branschen. Genom nätverket har jag skaffat mig personliga kontakter på FAR:s kansli. Under nätverksträffarna diskuterar vi olika frågor som är viktiga för oss byråledare, det kan exempelvis handla om ISQM. Vi får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter. Träffarna tillför viktig kunskap till både mig och den byrå som jag driver.