"Titeln står för god etik och affärsmässiga skatteråd som tål att granskas"

Hans Peter Larsson är auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR:s huvudkontor i Stockholm.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Kontroll och regelefterlevnad inom skatt är en snabbt växande marknad , menar Hans Peter Larsson.

Företag frågar i dag, i högre utsträckning än för bara några år sedan, efter skatteråd som man kan stå för mot konsumenter, myndigheter och regeringar. I min roll som auktoriserad skatterådgivare på FAR upplever jag att man skiljer ut sig från övriga rådgivare. Titeln står för god etik och affärsmässiga skatteråd som tål att granskas.

Kontroll och regelefterlevnad inom skatt är en snabbt växande marknad och internationellt är förändringstakten nu högre än någonsin. Steget innan kontakt med skatterådgivare kan vara ett självskattningstest som gör att företagen själva kan se hur väl de hanterar skatter, ett test som FAR nu erbjuder.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning