"Stark röst för medlemmarna så vi hinner påverka regler och lagar innan beslut fattas"

Anneli Pihl är partner Audit & Assurance på Deloitte.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Vi lever i en föränderlig omvärld och utvecklingen går fort inom flera områden, som hållbarhet och AI. FAR:s roll i att samla branschen och få de olika yrkeskategoriernas perspektiv på utvecklingen kommer därför att bli allt viktigare. Här måste man fortsätta vara en stark röst för medlemmarna så att vi hinner påverka regler och lagar innan beslut fattas som påverkar våra yrken. De snabba omvärldsförändringarna innebär också att nya etiska och professionella riktlinjer behöver tas fram. Att utforma dessa regler och stötta medlemmarna i att hantera de möjligheter och risker som AI innebär, kommer fortsatt vara en viktig uppgift framåt.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning