"Som medlem i FAR känner jag mig aldrig ensam i mitt yrkesutövande"

Pia Abramsson är Auktoriserad redovisningskonsult FAR och VD för Abrekon.

Varför är du medlem i FAR?

Att sprida kunskap i branschen och samhället är en av FAR:s viktigaste uppgifter, tycker Pia Abramsson

Att vara medlem i FAR gör att jag känner mig trygg i min verksamhet och i mitt arbete, att jag aldrig är ensam i mitt yrkesutövande. Vi auktoriserade redovisningskonsulter genomgår ju kvalitetskontroller i FAR: s regi vart sjätte år. Det ger ett kvitto på att vi uppfyller de krav och regler som vi har att förhålla oss till i vårt arbete och skapar värde åt kunderna. Jag är även lärare hos FAR och känner på det viset att jag också är med och bidrar till kunskapsspridningen i ekonomi-Sverige. Något som jag anser är en av FAR:s viktigaste uppgifter i vår bransch.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning