"Som auktoriserad revisor är det en självklarhet att vara medlem i FAR"

Annika Hansen Fernaeus är auktoriserad revisor och affärsområdeschef Revision på Allians Revision & Redovisning.

Varför är du medlem i FAR?

FAR:s rådgivningsservice är bra och viktig, både i kundrelaterade situationer i och i byråspecifika frågor, säger Annika Hansen Fernaeus.

Som Auktoriserad revisor är det en självklarhet att vara medlem i FAR. Dels för att säkerställa vår kvalitet genom kvalitetskontroller, dels för att nyttja förmånen av en gemensam plattform där vi tillsammans kan stärka branschen och få vår röst hörd. Branschen behöver öka sin attraktionskraft och visa samhällsnyttan med det arbete vi gör. Tillsammans kan vi synas och göra skillnad.

FAR:s rådgivningsservice är bra och viktig, både i kundrelaterade situationer i och i byråspecifika frågor. Även om vi har en hög intern kompetens kan FAR:s specialister tillföra värdefull input i knepiga frågor och säkerställa en hög kvalitet i vårt arbete.