"På FAR Online får man tillgång till en skattkista av resurser"

Halit Akan är auktoriserad revisor på BDO.

Vad innebär FAR för dig?

Utan FAR tror jag att revisionen skulle vara ganska splittrad och hålla lägre kvalitet, säger Halit Akan.

På FAR Online får man tillgång till en skattkista av resurser. Där finns alla verktyg man behöver för att kunna jobba självständigt som revisor: det är tydligt och man hittar alltid det man letar efter.

FAR betyder också att jag får möjlighet att berika min kunskap genom nätverksträffar och utbildningar. Nätverkandet gör att jag får syn på olika arbetssätt inom revisionsområdet, och möjliggör samarbete med revisorer på andra byråer.

Utan FAR tror jag att revisionen skulle vara ganska splittrad och hålla lägre kvalitet. FAR är som en talesperson för hela vår yrkesgrupp gentemot olika myndigheter, vilket skapar förtroende för oss.