"Hållbarhet, teknikutveckling och AI är områden där FAR kan skapa nytta för sina medlemmar"

Karin Westerlund är VD på Mazars och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Det är viktigt att FAR har kompetens inom samtliga områden där medlemmarna förväntas ha kompetens, menar Karin Westerlund.

FAR:s arbete med att påverka nya lagar och regler, tolka lagar och utveckla metodik och mallar är viktigt för hela branschen, liksom fortsatt samverkan mellan FAR och byråerna genom olika expertnätverk. Hållbarhet, teknikutveckling och AI är andra områden där FAR kan skapa stor nytta för sina medlemmar. Branschens attraktionskraft är en annan framtidsfråga av stor vikt.

För att fortsätta vara en relevant aktör för hela branschen är det viktigt att FAR har kompetens inom samtliga områden där medlemmarna förväntas ha kompetens. Det är även viktigt att följa branschens utveckling internationellt då detta har en stark påverkan på utvecklingen i Sverige.