"Medlemsrådgivningen är guld värd"

Anna Johnsson är auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton.

Vilken nytta ser du med FAR för nytta?

Vi har stor nytta av FAR i vårt vardagliga arbete och nyttjar dagligen olika medlemsförmåner, säger Anna Johnsson.

Vi har stor nytta av FAR i vårt vardagliga arbete och nyttjar dagligen olika medlemsförmåner. FAR bidrar med kunskap och underlättar vårt arbete. Det handlar om allt från lagtolkningar och utbildningar till nyheter i tidningen Balans. Medlemsrådgivningen tycker jag är guld värd. Vi har även stor nytta av FAR Online och den nya AI-lösningen.  

Dessutom gör FAR stor nytta genom att upprätthålla en hög kvalitet i branschen. Det ökar vår trovärdighet och gör att vi kan hålla en hög standard i vårt arbete. På så sätt kan vi erbjuda en relevant produkt för företagen och bidra till ett hållbart näringsliv.