"Den gemensamma rösten när viktiga branschfrågor diskuteras, både nationellt och internationellt"

Karin Apelman är FAR:s VD och generalsekreterare.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Min vision på hundra års sikt är att hållbarhet är något självklart för alla i branschen, säger Karin Apelman, FAR:s VD och generalsekreterare.

Vi lever i en tid med stora förändringar, tvära kast och ett allt snabbare informationsflöde. En viktig uppgift för FAR i framtiden blir att samla branschen och vara den gemensamma rösten när viktiga branschfrågor diskuteras, både nationellt och internationellt. Genom en gedigen omvärldsbevakning, och ett aktivt påverkansarbete kan FAR skapa de förutsättningar som branschen behöver för att arbeta för ett hållbart näringsliv och samhälle.

Apropå hållbarhet, i framtiden hoppas jag att vi inte behöver prata om hållbarhet. Min vision på hundra års sikt är att hållbarhet är något självklart som alla i branschen arbetar med – utan att tänka på det.