"Den skatterådgivning som våra medlemsföretag tillhandahåller vilar på etiska grunder och regelverk"

Jesper Öberg är partner på PwC och ordförande i FAR:s operativa grupp Auktorisationsnämnd Skatt.

Vad innebär FAR för dig?

Jag och mina kollegor i auktorisationsnämnden är stolta över det engagemang som läggs ned av alla de kollegor som vill auktorisera sig, säger Jesper Öberg.

Det är en viktig signal till våra kunder och samhället i övrigt att den skatterådgivning som våra medlemsföretag tillhandahåller vilar på etiska grunder och regelverk. Det var därför som vi för drygt 12 år sedan introducerade titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Jag och mina kollegor i auktorisationsnämnden är stolta över det engagemang som läggs ned av alla de kollegor som vill auktorisera sig och som går igenom den etiska utbildning och examination som leder fram till FAR-auktorisationen! Givetvis erbjuds alla medlemmar att löpande fördjupa och uppdatera sina kunskaper genom vidareutbildning hos FAR för att kunna upprätthålla sin professionella kompetens och auktorisation.