"FAR är en branschorganisation med lång erfarenhet inom mitt yrkesområde"

Linda Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på LR Akridi.

Varför är du medlem i FAR?

Jag är auktoriserad redovisningskonsult och har ett bra stöd från FAR i form av mallar, checklistor och Rekoboken för att utföra ett arbete med hög kvalitet, säger Linda Carlsson.

Jag är medlem i FAR då det är en branschorganisation med lång erfarenhet inom mitt yrkesområde. FAR är en stark part i branschen och näringslivet som är med och påverkar lagar och regler för branschen samt klargör god yrkessed genom uttalanden och rekommendationer för hur lagar och regler ska tolkas.

Jag är auktoriserad redovisningskonsult och har ett bra stöd från FAR i form av mallar, checklistor och Rekoboken för att utföra ett arbete med hög kvalitet. Genom kvalitetskontroller hjälper FAR till med att säkerställa att jag som enskild konsult och branschen som helhet håller en hög kvalitet i levererade tjänster.