"Genom kvalitetskontroller säkerställer FAR en hög kvalitetsnivå hos sina medlemmar"

Helena Eibertzon Löfgren är föreningsjurist på FAR.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Helena Eibertzon Löfgren

Genom sitt expertnätverk bidrar FAR till att klargöra god yrkessed, säger Helena Eibertzon Löfgren.

Genom sitt expertnätverk bidrar FAR till att klargöra god yrkessed. FAR tillhandahåller även sina medlemmar verktyg i form av relevanta regelverk, litteratur, branschnyheter, utbildningar, rådgivning, guider och mallar. Allt för att ge medlemmarna förutsättningar att utföra ett arbete med hög kvalitet och i enlighet med god yrkessed.

FAR har en viktig roll i att upprätthålla ett högt förtroende för branschen. Genom kvalitetskontroller säkerställer FAR en hög kvalitetsnivå hos sina medlemmar och identifierar områden där det kan finnas behov av ytterligare stöd och vägledning. FAR tillvaratar också sina medlemmars intressen genom att driva opinion och utgöra den naturliga samlingspunkten i branschen.