"Genom att guida våra kunder rätt kan vi bidra till en hållbar framtid"

Malin Nilsson är auktoriserad revisor och vd på BDO.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Malin Nilsson

FAR ska utveckla metodik och utbilda för att säkerställa att branschen kan möta de förändringar och krav som kommer inom hållbarhetsområdet, anser Malin Nilsson.

Det är så många omvärldsfaktorer som påverkar branschens roll och uppdrag och därför är FAR viktigare än någonsin. FAR blir branschens röst utåt samtidigt som vår samhällsnytta tydliggörs. FAR ser också till att näringsliv och vi som är verksamma i branschen driver gemensamma frågor kring teknikutveckling och hållbarhet.

Det ställs allt högre krav på företags hållbarhetsredovisningar, och FAR har också en viktig roll i att utveckla metodik och utbilda för att säkerställa att branschen kan möta de förändringar och krav som kommer. Genom att guida våra kunder rätt kan vi bidra till en hållbar framtid och ta ansvar för kommande generationer.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning