"För oss är FAR viktig både som informationskanal och bollplank"

Gabrielle Scott är auktoriserad redovisningskonsult på BDO.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

FAR är viktig för oss som jobbar inom redovisning och revision, säger Gabrielle Scott.

FAR är viktig för oss som jobbar inom redovisning och revision. Där kan vi diskutera och driva branschspecifika frågor. Deras utbildningsverksamhet bidrar till att vi medlemmar håller oss uppdaterade kring viktiga frågor. Själv är jag ingen stor poddlyssnare, men lyssnar gärna på REKO-podden och FAR-podden - och hänvisar till när jag håller utbildningar inom BDO.

Den digitala omställningen går snabbare än vad lagstiftningen gör och området vi ska ha koll på blir allt bredare. Här fyller FAR en viktig samhällsfunktion och vi deltar aktivt i arbetet med att utveckla branschen. För oss är FAR viktig både som informationskanal och bollplank.