"FAR:s expertnätverk samlar över 100 ledande specialister"

Pernilla Lundqvist är partner på Ernst & Young och ordförande i FAR:s strategigrupp Redovisning.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Pernilla Lundqvist

Våra strategiska och operativa grupper jobbar aktivt med frågor som berör våra medlemmar. Jag är otroligt stolt över att få leda två av dessa grupperingar, säger Pernilla Lundqvist.

FAR är en viktig aktör inom revisions- och rådgivningsbranschen som även gör stor nytta för näringsliv och samhälle. Det gör vi bland annat genom att påverka utformningen av ny reglering och hjälpa branschen att tolka och tillämpa olika regelverk.

FAR:s expertnätverk samlar över 100 ledande specialister inom redovisning, revision och rådgivning. Våra strategiska och operativa grupper jobbar aktivt med frågor som berör våra medlemmar. Jag är otroligt stolt över att få leda två av dessa grupperingar. Vi jobbar hårt med att nå ut med vårt arbete till medlemmarna, vilket sker genom rekommendationer och uttalanden, artiklar i tidningen Balans och utbildningar.