"FAR:s auktorisation inom skatt, redovisning och lön står för kvalitet"

Pernilla Thelin är föreningsjurist på FAR.

Vilken nytta ser du med FAR?

Genom att delta i lagstiftande arbete via remisser och utredningar men även genom egna proaktiva initiativ inom en mängd områden driver FAR påverkansarbete i viktiga frågor för branschen och samhället, säger Pernilla Thelin.

FAR är en stark branschorganisation som driver ett omfattande opinionsbildande arbete och skapar mervärde för våra medlemmar. Genom att delta i lagstiftande arbete via remisser och utredningar men även genom egna proaktiva initiativ inom en mängd områden driver FAR påverkansarbete i viktiga frågor för branschen och samhället såväl nationellt som internationellt. Genom vårt expertnätverk av medlemmar och via övriga direktkontakter med våra medlemmar skapar FAR de bästa förutsättningarna för det här arbetet.

FAR:s auktorisation inom skatt, redovisning och lön står för kvalitet inom branschen. Våra rekommendationer, standarder, utbildningar och medlemsrådgivning hjälper medlemmarna med stöd och vägledning i det vardagliga arbetet.