"FAR samverkar med olika organisationer för att underlätta för användaren att göra rätt från början"

Birgitta Åhlander är auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Birgitta Åhlander

FAR får olika perspektiv på aktuella frågor genom expertnätverket och medlemsrådgivningens kontakter med medlemmarna, säger Birgitta Åhlander.

Förslag på ändringar i lag och normering är något som FAR lämnar synpunkter på i olika remissvar. Genom den samlade expertis som finns i FAR:s expertnätverk samt de frågor som medlemmarna ställer till medlemsrådgivningen kan de olika aspekter som ett förslag innebär beaktas vad avser redovisning, revision och skatt.

Beslutade ändringar innebär att stöd behöver ses över för att underlätta den praktiska hanteringen för att upprätta årsredovisningar, deklarationer, statistik och annan rapportering på ett korrekt sätt. Här engagerar sig FAR i BAS-kontoplanens innehåll och samverkar med olika organisationer, exempelvis Skatteverket, för att underlätta för användaren att göra rätt från början.