"FAR sammanför branschens kompetenser"

Torbjörn Westman är partner på KPMG och ordförande i FAR:s specialistgrupp Hållbarhet.

Vilken nytta ser du med FAR?

Eftersom mycket av lagstiftningen utformas på EU-nivå behöver vi säkerställa att nya regler blir tillämpbara i Sverige, säger Torbjörn Westman.

FAR sammanför branschens kompetenser för att vi tillsammans ska kunna hantera framtidens utmaningar på bästa sätt. Det gäller inte minst hållbarhetsfrågorna. Vi inom branschen ska inte konkurrera om hur vi tolkar lagen utan här har FAR en viktig roll i att stödja medlemmar och företag att göra rätt.

En annan viktig uppgift är att stötta Sverige i dialogen med EU. Eftersom mycket av lagstiftningen utformas på EU-nivå behöver vi säkerställa att nya regler blir tillämpbara i Sverige. Det handlar också om att utbilda revisor, rådgivare och andra yrkesgrupper för att se till att de har aktuella kunskaper inom exempelvis hållbarhet.