"FAR möjliggör samarbete utan konkurrens"

Carina Hedrum är godkänd revisor och byråledare på PBAB.

Vad gör FAR för nytta?

Som byråledare och medlem uppskattar jag att FAR hjälper oss att blicka framåt och hantera strategiska framtidsfrågor, säger Carina Hedrum. (Foto: Stefan Tell)

FAR möjliggör samarbete utan konkurrens och en plattform där stora och små byråer kan dela erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Det är även bra att samla olika yrkesgrupper. Samtidigt vägleder branschorganisationen oss medlemmar i svåra frågor, så som penningtvätt, GDPR och etik. Vi får hjälp att anpassa oss till nya regler, både på nationell och global nivå. Det är särskilt viktigt för oss mindre byråer.

Som byråledare och medlem uppskattar jag att FAR hjälper oss att blicka framåt och hantera strategiska framtidsfrågor. Hållbarhet är ett område som medför stora förändringar för vår bransch och här behöver FAR fortsätta vägleda medlemmarna.