"FAR ger oss stöd och guidning i vårt kvalitetsarbete"

Christian Kromnér är auktoriserad revisor på Revise.

Varför är du medlem i FAR?

Som en mindre kombibyrå har vi stor nytta av medlemsrådgivningen, både inom redovisning och revision, säger Christian Kromnér.

Ett av de främsta skälen till att vi är medlemmar i FAR är för att få stöd och guidning i vårt kvalitetsarbete. Som en mindre kombibyrå har vi även stor nytta av medlemsrådgivningen, både inom redovisning och revision. FAR erbjuder också utbildning som är anpassad för våra yrkesroller.

Samtidigt är FAR med och utvecklar branschen och nya standarder för hur vi ska arbeta. Det händer väldigt mycket inom exempelvis hållbarhet och AI som påverkar våra yrkesroller och det gör också att det finns ett stort behov av nya riktlinjer. För oss är det viktigt att ta del av den utvecklingen.