"FAR behöver bevaka och analysera omvärlden för att vi konsulter ska hålla oss relevanta och uppdaterade"

Sofia Lindskog är Emerging Giants Leader och Senior Manager på KPMG.

Vad har FAR för roll i framtiden?

FAR spelar en viktig roll i att stötta oss konsulter med trendspaningar och kunskapsuppdateringar så att vi alltid ligger i framkant och kan addera värde till våra kunder, säger Sofia Lindskog.

Omvärlden utvecklas i en allt snabbare takt. Som konsulter behöver vi förstå vad som påverkar våra kunder. Vår roll är att förklara dessa förändringar, inspirera samt skapa förståelse och trygghet.

FAR spelar en viktig roll i att stötta oss konsulter med trendspaningar och kunskapsuppdateringar så att vi alltid ligger i framkant och kan addera värde till våra kunder. FAR behöver bevaka och analysera omvärlden för att vi konsulter ska hålla oss relevanta och uppdaterade. För mig handlar det om att vara en självklar rådgivare för våra kunder och då behöver både vi och FAR hänga med i den snabba utvecklingen.