"FAR är en kraftfull och enad röst för revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige"

Marie Johansson är auktoriserad revisor på FAR.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

När vi samlas under FAR:s gemensamma paraply får vi en möjlighet att påverka och dra nytta av vår kollektiva expertis, säger Marie Johansson.

FAR främjar samarbete och kunskapsutbyte vilket möjliggör en dynamisk anpassning till snabba regulatoriska och teknologiska förändringar. Det är mycket värdefullt att kunna samla utmaningar och idéer för att tillsammans driva branschen och våra olika yrkesroller framåt. Det gör FAR till en kraftfull och enad röst för revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige.

Genom att erbjuda medlemsstöd, utbildningsmöjligheter och tillgång till aktuell branschinformation stärker FAR medlemmarnas professionella kompetens. När vi samlas under FAR:s gemensamma paraply får vi en möjlighet att påverka och dra nytta av vår kollektiva expertis. Det stärker och främjar en hållbar utveckling med digital transformation inom branschen och samhället.