"FAR är det givna bollplanket"

Helena Dale är auktoriserad revisor på Balansen revision och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Helena Dale

Expertnätverket är ett bra sätt för FAR att organiserat driva olika frågor, menar Helena Dale.

FAR är det givna bollplanket när beslutsfattare stiftar lagar, föreskrifter och förordningar. Det är viktigt att vi som bransch kan påverka besluten innan de avgörs, vilket vi gör bäst genom en gemensam organisation som är väl insatt i sakfrågorna. Det handlar om att vara på plats där beslutsfattarna är, och genom en påläst och kompetent aktör som FAR kan branschens intressen speglas.

Bredden av medlemskategorier och byråer i strategi- och specialistgrupperna innebär att kompetens, expertis och praktisk erfarenhet från olika yrkesroller får representation i organisationen och kan påverka. Grupperingarna är ett bra sätt för FAR att organiserat driva olika frågor.