"Det kräver att FAR är lyhörd och ständigt anpassar sig"

Robert Wennberg är affärsområdeschef Kompetens på FAR.

Vilken är FAR:s största utmaning?

Robert Wennberg, affärsområdeschef Kompetens på FAR, anser att organisationens största utmaning är att hela tiden vara relevant för dess medlemmar och i näringslivet.

FAR:s största utmaning är att fortsätta vara relevant över tid.

Precis som förutsättningarna för branschen och medlemmarnas behov har förändrats under årens lopp så kommer de att fortsätta att ändras även i framtiden. Det kräver att FAR är lyhörd och ständigt anpassar sig efter nya omvärldsförändringar.

Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt innebära att det kommer att ställas andra krav på yrkesrollerna för att skapa värde för kunderna. Detta innebär i sin tur att det kommer ställas krav på nya former av kompetensutveckling på olika sätt som FAR behöver tillgodose. Med andra ord gäller det att hela tiden ligga steget före.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning